Over ons

 

Onze missie

Zorgcentrum Samen Sterk staat voor het ondersteunen van voornamelijk ouderen met of zonder beperking, teneinde deze ouderen zolang mogelijk zelfstandig te kunnen laten functioneren in de huidige maatschappij.

 

Onze visie

Zorgcentrum Samen Sterk biedt cliëntgerichte zorg om de wens van ieder mens naar een goed leven te ondersteunen. Zorgcentrum Samen Sterk biedt cliënten de zorg die zij persoonlijk wensen en nodig hebben, waarbij individuele wensen zo goed mogelijk tot hun recht komen. Cliënten kunnen vertrouwen op de hulpverlening van Zorgcentrum Samen Sterk vanwege de vaardige en deskundige medewerkers voor wie betrokkenheid en plezier in het werk de uitgangspunten zijn. Zorgcentrum Samen Sterk gelooft daarbij in de steun of mantelzorg van familie en anderen uit de eigen leefgemeenschap en bieden in aanvulling hierop hulp. Bij alle vormen van hulp-/ of zorgverlening staat zelfredzaamheid van de cliënt centraal. Dit wordt gerealiseerd door middel van een combinatie van stimulatie, motivatie en activering tijdens zorgmomenten, met als doel de cliënt te overtuigen van zijn of haar mogelijkheden. Eigen regie, eigen verantwoordelijkheid en zelfmanagement zijn begrippen die vaak ter sprake komen, met als doel positieve gezondheid:  het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

 

Doelgroep

De doelgroep waar wij ons op richten zijn voornamelijk ouderen. Momenteel hebben wij cliënten in zorg met een Syrisch-Orthodoxe geloofsovertuiging. Wij staan altijd open voor cliënten met een andere afkomst en geloofsovertuiging.

 

Organisatie

Zorgcentrum Samen Sterk is een kleinschalige zorginstelling, en biedt:

  • Begeleiding Groep / Dagbesteding
  • Individuele Begeleiding
  • Persoonlijke verzorging en Verpleging Thuis
  • Huishoudelijke hulp

Onder het tabblad ‘Zorg en behandeling’ vindt u meer informatie over dit aanbod.

 

Medewerkers

Zorgcentrum Samen Sterk is momenteel een kleine zorginstelling. Er zijn ongeveer 30 medewerkers werkzaam. Wij hebben onder andere chauffeurs, begeleiders, keukenmedewerkers, verzorgenden en verpleegkundigen in dienst.

Omdat het een kleine zorginstelling is, kunnen wij u de zekerheid bieden tot vaste zorgverleners. Zowel medewerkers als cliënten geven aan dit prettig te vinden. Het bevordert de mogelijkheid om een vertrouwensband met iemand op te bouwen.

 

 

                     


 

Created By APPelit
Zorgcentrum Samen Sterk © 2022