Klachten en Complimenten

 

Klachten en complimenten

Samen Sterk vindt het belangrijk om te weten wat u van de geboden zorg vindt.

- Zowel klachten als complimenten dragen ons inziens bij aan de verbetering van de (kwaliteit van) zorg.

- Het draagt bij voor ons om inzage te krijgen in het cliëntenperspectief rondom de zorg.

Daarom horen wij het graag van u als u wel of niet tevreden bent. U kunt uw mening over de zorg direct doorgeven aan uw zorgverlener, diens leidinggevende, of desbetreffende afdeling. 

 

 

Contactgegevens Klachtenfunctionaris

Interne Klachtenfunctionaris

Zorgcentrum Samen Sterk, t.a.v. interne Klachtenfunctionaris

Het Bijvank 250, 7544 DB Enschede

053 - 231 62 57

info@zorgcentrumsamensterk.nl

 

 

Geschillencommissie

U mag van ons verwachten dat een klacht binnen een termijn van 6 weken door ons wordt afgehandeld. Indien uw klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, kunt u zich wenden tot de externe geschillencommissie Klachtenportaal Zorg.

 

Ook via Facebook kan er een beoordeling of bericht worden achtergelaten.

 

 

Indien u wenst een klacht in te dienen, kunt u een klachtenformulier bij het kantoor van Samen Sterk opvragen.

Klachten worden behandeld conform de landelijke klachtenregeling voor thuiszorg, verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Deze klachtenregeling kunt u opvragen bij de klachtenfunctionaris. U mag van ons verwachten dat een klacht binnen een termijn van 6 weken is afgehandeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onze contactgegevens.


 

Created By APPelit
Zorgcentrum Samen Sterk © 2022