Klokkenluidersregeling

Klokkenluiden

Klokkenluiden is het melden van misstanden in een bedrijf of organisatie. Klokkenluiders zijn verontruste mensen op de werkvloer, die vermoedens hebben van misstanden op het werk waarbij het maatschappelijk belang in het geding is.

 

Klokkenluiden binnen Samen Sterk

Uiteraad hopen wij dat klokkenluiden binnen Samen Sterk niet nodig is. Maar het is belangrijk om te weten wat de opties zijn als (voormalig) medewerker, als er vermoedens zijn van maatschappelijke misstanden. Een dergelijk vermoeden dient ten allen tijde eerst bespreekbaar te worden gemaakt met de leidinggevende.

 

Klokkenluidersregeling

Klik hier om de Klokkenluidersregeling van Samen Sterk in te zien. Hierin wordt uitgelegd wat de afspraken zijn rondom het doen van een melding.


 

Created By APPelit
Zorgcentrum Samen Sterk © 2022